Micro-samenlevingen : De maatschappij van de toekomst

VOEL JE DAT HET TIJD IS VOOR EEN RADICALE VERANDERING?   Veel mensen voelen een “roeping” om samen met anderen gemeenschappen te creëren, waarin je eenvoudiger leeft, veel meer uitwisseling met…

Micro Societies : The Society of the Future

DO YOU FEEL THAT IT IS TIME FOR A RADICAL CHANGE? Many people feel a “calling” to create communities together with others, where you live more simply, have much more…

Water beïnvloeden en lepels buigen?

“We besteden al onze tijd, geld en energie aan het proberen onze ervaring aan de buitenkant te veranderen, niet beseffend dat het hele ding van binnenuit wordt geprojecteerd” (Auteur en…

Influencing Water and Bending Spoons?

“We spend all our time and money and energy trying to change our experience on the outside, not realizing that the whole thing is being projected from the inside out.”…

Wiens waarheid is de echte waarheid?

In de oude Vedische Geschriften staat een heel bijzonder verhaal, dat ik in mijn eigen woorden met je gaat delen. Eerst wil ik wel iets vertellen over deze Vedische Geschriften…

Whose truth is the real truth?

In the ancient Vedic Scriptures, there is a very special story, which I am going to share with you in my own words. First, I would like to tell you…

Van Hagedissenhart naar Hart Chakra

Het was op een zaterdag rond 11.00 s’morgens op Aruba. Ik was 13 jaar en had iets heel bijzonders gedaan en rende de keuken binnen en vroeg mijn moeder om…
Menu